text.skipToContent text.skipToNavigation

Ogólne warunki handlowe

§ 1 Zawarcie umowy / proces zamówienia

Za pośrednictwem naszego portalu internetowego masz możliwość zamawiania oferowanych artykułów korzystając z formularza internetowego, maila, telefonu lub faksu.

Przedstawione przez nas produkty w sklepie online nie stanowią same w sobie prawnie wiążącej oferty lecz slużą jako niezobowiazujący katalog online. Poprzez kliknięcie przycisku ''Zamówienie z obowiązkiem zaplaty'' składasz nam swoje wiążące zamówienie na produkty umieszczone przez Ciebie w koszyku. Składając zamówienie oświadczasz w sposob wiążący, że zapoznałeś sie i akceptujesz niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) i wyrażasz chęć nabycia zamawianych artykułów. Złożenie zamówienia potwierdzamy elektronicznie wysyłając wiadomość mailowa na adres podany podczas rejestracji. Potwierdzenie to nie jest jednak jednoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji. Umowa staje się skuteczna wraz z otrzymaniem przez Ciebie zamówionych artykułow, najpóźniej po upływie przysługującego Państwu 14-dniowego okresu zwrotu.

§ 2 Ogólne warunki dostawy i płatności

Informacje odnośnie kosztów wysyłki oraz sposobów płatności znajdują się na stronie ''Warunki dostawy i płatności''. W przypadku dostaw za granicę zastrzegamy sobie prawo do ewentualnego ograniczenia wyboru sposobów płatności.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zapłaty przelewem bankowym wysyłamy zamówione towary dopiero po otrzymaniu Twojej pełnej wpłaty na nasze konto. Gdy należna suma nie wpłynie na nasze konto w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia, zastrzegamy sobe prawo do odstąpienia od umowy z przyczyny braku należnosci z Twojej strony, co zwalnia nas z obowiązku wysyłki zamówionego towaru. W takim przypadku zamówienie zostaje unieważnione i nie wynikają z niego żadne konsekwencje dla obydwu stron umowy. Tym samym ewentualna rezerwacja towaru wynosi maksymalnie 14 dni kalendarzowych dla płatności przelewem bankowym.

§ 3 Zwroty i reklamacje

Prawo do zwrotu towaru

Zgodnie z prawem przysługuje Tobie 14-dniowy okres zwrotu zamówionych towarów bez podania przyczyny. Okres ten zaczyna się w momencie otrzymania przesyłki przez Ciebie albo osobę uprawnioną. Aby skorzystać ze swojego prawa, musisz nas o tym poinformować poprzez swoją wyraźną i jednoznaczną deklarację zwrotu towaru. Deklarację możesz nam wysłać np: za pośrednictem poczty, faksu albo e-maila.   

Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hanower
E-mail: 
czesci-samochodowe@delti.com albo

Telefon: +48 223 07 23 56

Możesz posłużyć się naszym przykładowym formularzem zwrotu towarów, jednakże nie jest to obowiązkowe. Formularz ten możesz pobrać bezpośrednio z naszej strony. Ważne jest, żebyśmy otrzymali wiążącą deklarację z Twojej strony przed końcem upływu 14-dniowego terminu zwrotu. 

§ 4 Skutki odstąpienia od umowy

Jeśli odstąpisz od zawartej z nami umowy, zwrócimy Tobie wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, wlączając w to koszty transportu (za wyjątkiem dodatkowych kosztów transportu wynikających z wybrania przez Ciebie innego środka transportu, tańszego niż ten, który Tobie zaoferowaliśmy). Zwrot platności będzie niezwłoczny, najpóźniej 14 dni od momentu otrzymania przez nas Twojej deklaracji odstąpienia od umowy. Zwrot należności odbywa się zawsze za pośrednictwem początkowej metody płatności, chyba że została z Tobą jednoznacznie ustalona inna forma zwrotu płatności. W żadnym wypadku nie zostaną naliczone dodatkowe opłaty związane ze zwrotem płatności. 

Zajmiemy się odbiorem towaru od Ciebie. W przypadku zwrotu towaru, to my ponosimy koszty jego odbioru. Dodatkowe koszty zostaną Tobie tylko wtedy naliczone, jeżeli stwierdzimy, że towar odesłany przez Ciebie nosi znamiona użycia i widoczne są na nim ewentualne uszkodzenia.

Możliwość odstąpienia od umowy nie obejmuje, chyba że strony umowy uzgodniły inaczej, następujących rzeczy:
- jeżeli przedmiotem umowy byly towary specjalnie wyprodukowane albo dostosowane do indywidualnych specyfikacji klienta.

-Koniec instrukcji zwrotu towarów-

 

§ 5 Nasza 30-dniowa oferta zwrotu towaru

Zależy nam, żebyś był zadowolony ze wszystkich naszych dostaw. Dlatego też możesz zwrócić wszystkie zakupione u nas produkty w ciągu 30 dni. Nasze zobowiązanie wykracza poza ustawowe prawo konsumenta, zgodnie z którym możesz zwrócic zakupione towary w okresie 14 dni poczawszy od daty dostawy. Nasza dobrowolna 30-dniowa oferta zwrotu oraz możliwość odstąpienia od umowy nie obejmuje dostaw artykułów, które zostały wykonane według specyfikacji klienta.

Prosimy używać naszego opakowania do transportu i chronić artykuły przed uszkodzeniami. Opony do wysyłki należy przygotować w taki sam sposób jak były dostarczone. Szczególnie w przypadku kompletnych kół, prosimy zabezpieczyć boczne strony wystarczającą ilością tektury i taśmą do pakowania paczek. W przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej obsługi lub wadliwego opakowania podczas przesyłki zwrotnej, zastrzegamy sobie prawo do podnoszenia roszczeń odszkodowawczych. Przedsiębiorstwa transportowe przyjmują jedynie artykuły, które są prawidłowo opakowane.

§ 6 Zastrzeżenie wlasności

Zastrzegamy sobie prawo własności wszystkich dostarczonych przez nas artykułów do momentu, w którym zostaną spełnione wszystkie nasze wierzytelności wobec Państwa lub wobec tej osoby, która przyjęła artykuły. 

Dotyczy to także wierzytelności, które mogą powstać w przyszłości. W celu dochodzenia naszego zastrzeżenia własnosci, jesteśmy uprawnieni do zażądania natychmiastowego wydania artykułów z wyłączeniem wszelkich praw zatrzymania, chyba że chodzi o stwierdzone prawomocnie i bezsporne roszczenia wzajemne.

§ 7 Odpowiedzialność za poprawność informacji w portalu internetowym oraz warunki gwarancji

Wszystkie towary sprzedawane przez nas są objęte dwuletnią gwarancją prawną dotyczącą wadliwych towarów. W przypadku napotkania problemow z Twoim zamówieniem, prosimy o kontakt pod adresem:

info@delti.com.

Nasz portal internetowy jest według nas funkcjonalny i łatwy w użyciu. Nie gwarantujemy, że portal internetowy będzie odpowiadać Państwa wymaganiom i że będzie dostępny przez caly czas bez przerwy w sposób bezpieczny i bezbłędny. Korzystanie z portalu internetowego następuje na Państwa własne ryzyko. Nie przejmujemy odpowiedzialności w szczególności w związku ze zdarzeniami, do których może dojść w wyniku korzystania z portalu internetowego i za poprawność informacji uzyskiwanych w ramach portalu. W wyjątkowych sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do zaproponowania Państwu innego towaru niż zamówiony, o takich samych lub lepszych parametrach.

Unia Europejska stworzyła portal internetowy, celem udzielania pomocy niezadowolonym klientom. W przypadku skarg dotyczących towarów lub usług zakupionych przez internet w naszym sklepie, pod następującym adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr mogą Państwo skorzystać
z możliwości polubownego i pozasądowego rozstrzygania sporów. Prosimy zwrócić uwagę,
że obecnie (stan na 01.02.2017) niektóre branże oraz państwa, nie przewidują takiej możliwości. Dlatego możliwe, że z tego powodu, będąc konsumentem, nie mogą Państwo wykorzystać w tych krajach niniejszego portalu do rozwiązywania sporów z nami. Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Unii Europejskiej. Nie jesteśmy zobowiązani do udziału w polubownym rozstrzyganiu sporów przed konsumenckim organem pojednawczym. Jednakże zasadniczo jesteśmy gotowi do wzięcia udziału w polubownym rozstrzyganiu sporów przed nim. Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres info@delti.com.

§ 8 Ochrona własności intelektualnej

Teksty, zdjęcia, dźwięki, grafiki, animacje i filmy wideo oraz ich rozkład na naszych stronach internetowych podlegają ochronie ustawy o prawie autorskim i innych prawach chronionych. Zawartość tych stron internetowych nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana lub udostępniana osobom trzecim. Poza tym nasza strona internetowa zawiera zdjęcia, które podlegają prawom autorskim osób trzecich. O ile nie podano inaczej, wszystkie znaki markowe na naszych stronach internetowych są chronione prawem o znakach towarowych. Nie udzielamy licencji na korzystanie z naszej własności intelektualnej lub własności intelektualnej osób trzecich

§ 9 Dane osobowe

Dane wprowadzone do formularza zamówień są wykorzystywane przez Delticom AG wyłącznie w celu realizacji zamówień, udzielania informacji handlowej oraz badania satysfakcji klienta. Dane firmowe i osobowe są przesyłane i przechowywane z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Każdej osobie lub podmiotowi przysługuje prawo wglądu oraz edycji swoich danych, które w procesie składania zamówienia wprowadził do systemu informatycznego sklep delticom.pl, a także możliwość skorzystania ze wszystkich praw wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

(stan na 18.08.2015)

Popierz Ogólne Warunki Handlowe

Pobierz formularz zwrotu towaru


Do odtworzenia  Ogólnych Warunków Handlowych oraz Formularza Zwrotu Towaru  potrzebny jest program Adobe Reader, czytający pliki PDF.