text.skipToContent text.skipToNavigation
205
/ 55
R16
Ogranicz wyniki

MAXTREK Opony zamów online w korzystnej cenie

7 produtky
Cena sugerowana przez producenta

Opony Maxtrek - niesamowite doznania

Opony Maxtrek charakteryzuj? si? bardzo cich? prac? oraz wytrzyma?o?ci? na wi?ksze obci??enia. Zapewniaj? one równie? lepsze osi?gi ni? podobne produkty oferowane przez konkurentów. Z tych wzgl?dów b?d? one odpowiednie dla kierowców, którzy ceni? sobie wysok? jako??, jednak zale?y im równie? na korzystnej cenie. Ponadto opony te charakteryzuj? si? te? wysok? trakcj? i stabilno?ci? na drodze, utrzymuj?c jednocze?nie zadowalaj?c? wydajno??. S? one te? atrakcyjne wizualnie oraz ó co wi?cej ó doskonale przystosowane do jazdy w warunkach zimowych, w których gwarantuj? znakomit? przyczepno??. Jest to równie? produkt odporny na przebicia z bardzo trwa?ym i wytrzyma?ym bie?nikiem.

Opony Maxtrek zaprojektowane zosta?y tak, aby ?wietnie radzi? sobie nawet podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Oferta marki znana jest równie? z tego, ?e znajduje si? w niej gama rozmiarów, która do tej pory osi?gana by?a jedynie przez producentów oryginalnego wyposa?enia dla aut wyje?d?aj?cych prosto z salonów samochodowych. Proponuj?c opony w rozmiarach od 12" do a? 24", Maxtrek jest prawdopodobnie producentem z najszersz? rozpi?to?ci? modeli na rynku.

Opony Maxtrek kupi? mo?na w ponad 90 krajach na ca?ym ?wiecie, a od pewnego czasu równie? w Polsce, gdzie z ka?dym rokiem zyskuj? na popularno?ci.

Decyduj?c si? na model marki Maxtrek, warto jest zwróci? uwag? na Ingens A1. S? to opony o wysokiej wydajno?ci, które oferuj? wyj?tkowy komfort i niski poziom ha?asu wewn?trznego i zewn?trznego. Gwarantuj? one ponadto przyczepno?? na ca?ej powierzchni, co ?wietnie zda egzamin przy gorszej pogodzie. Bez problemu spisz? si? one równie? podczas codziennej jazdy.

Opony Maxtrek, a tak?e modele wielu innych marek kupi? mo?esz ju? teraz w sklepie Czesci-samochodowe-online.pl.