text.skipToContent text.skipToNavigation
205
/ 55
R16
Ogranicz wyniki

KINFOREST Opony zamów online w korzystnej cenie

3 produtky
Cena sugerowana przez producenta

Opony Kinforest - tutaj nie ma przypadków

Chi?ski producent opon Kinforest oferuje swoje produkty na wszystkich kontynentach i w ponad 170 krajach ó od Chin, poprzez Stany Zjednoczone, Niemcy, Rosj?, Polsk?, a? po Brazyli?. Historia firmy si?ga roku 2000, kiedy to wykupi?a ona technologi? produkcji opon od firmy Firestone. Na prze?omie 2006 i 2007 roku rozpocz??a ona natomiast wspó?prac? z mark? Continental, a pod koniec 2007 roku w?asn? dzia?alno??, ju? jako Kinforest Tyre.

Wszystkie materia?y, projekty i kontrole jako?ci, na których pracuje marka, opieraj? si? na zaawansowanych mi?dzynarodowych standardach produkcji. W produkcji opon Kinforest wykorzystywane s? najbardziej nowoczesne technologie, co ma na celu zaoferowanie klientom pe?nej gamy innowacyjnych produktów o doskona?ych w?a?ciwo?ciach. Maj?c za sob? dekad? do?wiadczenia, marka pochwali? si? mo?e obecnie wci?? rosn?c? liczb? oddanych klientów, dzi?ki którym sta?a si? jednym z bardziej popularnych dostawców opon na rynku ?wiatowym.

Opony Kinforest - wybierz odpowiedni model dla swojego auta

Godnym polecenia modelem marki s? opony Kinforest KF550. S? to opony stworzone przy u?yciu nowatorskiej mieszanki krzemowej, która gwarantuje doskona?e w?a?ciwo?ci zarówno na mokrej, jak i suchej nawierzchni. Skracaj? one ponadto drog? hamowania i zapewniaj? lepsze osi?gi pod wzgl?dem przyspieszenia oraz ni?szy poziom ha?asu. ?wietnie zaprojektowany bie?nik z powi?kszonymi g?ównymi rowkami u?atwia natomiast odprowadzanie wody w celu zminimalizowania efektu aquaplaningu.

Opony Kinforest oraz modele wielu innych marek mo?esz zamówi? w sklepie internetowym Czesci-samochodowe-online.pl. Ju? teraz zapoznaj si? z szerok? ofert? na stronie i dobierz produkt, który idealnie sprawdzi si? w przypadku w?a?nie Twojego auta.