text.skipToContent text.skipToNavigation
205
/ 55
R16
Ogranicz wyniki

JOYROAD Opony zamów online w korzystnej cenie

4 produtky
Cena sugerowana przez producenta

Opony Joyroad - ?wietne wykonanie i niezaprzeczalna jako??

Za?o?ona w 2004 roku marka Joyroad bardzo szybko zacz??a odgrywa? wa?n? rol? na ?wiatowym rynku opon dla samochodów osobowych i dostawczych. Opony te produkowane s? w Chinach przez firm? Shandong Zhongyi Rubber Co.

Opony Joyroad s? sprzedawane w ponad 100 krajach na ca?ym ?wiecie ó popularno?ci? ciesz? si? w Ameryce Pó?nocnej i Po?udniowej, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Australii, w Azji i w Afryce.

Spo?ród wielu modeli marki Joyroad kilku nale?y si? szczególna uwaga. Zaliczy? mo?na do nich mi?dzy innymi model HP RX3, który zapewnia dobr? przyczepno?? podczas jazdy na mokrych drogach. Kompozycja kauczuku naturalnego i krzemionki sprawia, ?e opony te s? równie? bardzo elastyczne i dobrze nadaj? si? do pracy we wszystkich warunkach pogodowych.

Ciekawy jest równie? model SPORT RX6, który zosta? zaprojektowany tak, aby radzi? sobie z wi?kszymi obci??eniami. Specjalny wzór bie?nika u?atwia natomiast dobr? przyczepno?? zarówno na mokrej, jak i na suchej nawierzchni oraz pomaga poprawi? przyczepno??. Ponadto opony te maj? niski opór toczenia, co przyczynia si? do oszcz?dno?ci zwi?zanych z paliwem, i gwarantuj? niski poziom ha?asu.

Opony Joyroad s? bardzo popularne i wci?? po??dane ze wzgl?du na swoj? korzystn? cen? i wysok? wydajno??. Ich zakup w sklepie internetowym Czesci-samochodowe-online.pl na pewno b?dzie odpowiedni? decyzj?. Przed jego dokonaniem upewnij si? jednak, ?e b?d? one odpowiednio dopasowane do Twojego auta. W tym celu skorzystaj z naszej wyszukiwarki, która automatycznie sporz?dzi dla Ciebie list? modeli, które na pewno spe?ni? Twoje oczekiwania i wymagania techniczne Twojego samochodu.