text.skipToContent text.skipToNavigation
205
/ 55
R16
Ogranicz wyniki

INSA TURBO Opony zamów online w korzystnej cenie

166 produtky
Cena sugerowana przez producenta

Opony Insa Turbo - bie?nikowany hit prosto z Hiszpanii

Insa Turbo jest rodzinn? firm? hiszpa?sk?, która od prawie 30 lat odgrywa du?? rol? na europejskim i ?wiatowym rynku motoryzacyjnym. Rozpocz??a ona produkcj? opon bie?nikowanych w 1988 roku, a obecnie osi?gn??a poziom produkcyjny si?gaj?cy 3000 sztuk opon wytwarzanych ka?dego dnia. Marka ta utrzymuje solidn? pozycj? na bardzo konkurencyjnych rynkach, takich jak USA, Kanada, Ameryka Po?udniowa i ?rodkowa, Karaiby, Bliski Wschód, a tak?e niektóre kraje Afryki i Azji oraz oczywi?cie ca?a Europa.

Opony Insa Turbo s? bie?nikowane w ekologiczny, ekonomiczny i bezpieczny sposób. Bie?nikowanie pozwala na zaoszcz?dzenie energii i unikni?cie zanieczyszcze?. Wszystkie opony, którym nie udaje si? przej?? przez rygorystyczn? kontrol? i które nie nadaj? si? do ponownego u?ycia, s? natomiast rozdrabniane, aby sta? si? granulatem gumowym. Surowiec ten jest nast?pnie wykorzystywany do produkcji nowych opon, ale równie? podeszew butów, nawierzchni na place zabaw, w??y ogrodowych...

Bardzo ciekawym w?ród asortymentu marki jest model Insa Turbo Sahara. Przeznaczony jest on dla aut terenowych typu 4x4 i sprawdzi si? w nawet najbardziej ekstremalnych warunkach oraz na nawierzchniach, które dopominaj? si? o ponadstandardow? trakcj? i przyczepno??. Opony te poradz? sobie równie? w g??bokim b?ocie i du?ym ?niegu. Ich wzmocnione boki zapewniaj? natomiast wi?ksz? ochron? na najbardziej wymagaj?cych trasach.

Opony Insa Turbo dostaniesz zawsze w sklepie internetowym Czesci-samochodowe-online.pl. Rozpocznij zakupy ju? teraz i przekonaj si? o konkurencyjno?ci jego oferty. Po zamówieniu opony zostan? do Ciebie przes?ane w ci?gu kilku dni, a przy zakupie przynajmniej dwóch sztuk, przesy?ka b?dzie darmowa!