text.skipToContent text.skipToNavigation
205
/ 55
R16
Ogranicz wyniki

HEIDENAU Opony zamów online w korzystnej cenie

710 produtky
Cena sugerowana przez producenta

Opony Heidenau

Ma?a, 16-tysi?czna miejscowo?? Heidenau jest nie tylko interesuj?cym celem wycieczki w Rudawy - kierowcy motocykli ??cz? t? nazw? z wysokiej jako?ci oponami. Dawny producent formowanych produktów gumowych by? w czasach NRD cz??ci? pa?stwowego kombinatu oponiarskiego Pneumant, a pó?niej znów powróci? do w?asnej marki. Jego wyroby ju? od dawna ciesz? si? powodzeniem nie tylko w?ród kierowców motocykli simson, wybieraj? je tak?e u?ytkownicy wi?kszych dwu?ladów.

Aby podró? do celu przebiega?a bezpiecznie równie? zim?, przedsi?biorstwo oferuje opony Heidenau na lód i ?nieg, i to do motocykli prawie wszystkich klas. Asortyment obejmuje ponadto opony do maszyn crossowych i enduro, np. model Winterreifen K37 Silica. Dost?pne jest te? ogumienie marki Heidenau do maszyn przemys?owych, rolniczych, gokartów oraz oldtimerów.

Ofert? uzupe?niaj? opony wy?cigowe oraz d?tki. Pasuj?cy produkt znajd? tutaj przede wszystkim kierowcy szybkich motocykli, np. g?adkie slicki na trasy wy?cigowe. Wyró?niaj? si? krótkim czasem rozgrzewania i idealnie nadaj? do bicia nowych rekordów okr??e?. W terenie sw? przewag? ujawniaj? modele Heidenau K42 oraz K70 ó ich profile s? tak skonstruowane, ?e same si? oczyszczaj?. Te i inne opony Heidenau w ró?nych rozmiarach znajdziesz na Czesci-samochodowe-online.pló mo?esz je zamówi? z wysy?k? gratis.