text.skipToContent text.skipToNavigation
Ogranicz wyniki

HABILEAD Opony zamów online w korzystnej cenie

1 produtky
Cena sugerowana przez producenta

Opony Habilead - ?wietne rozwi?zania technologiczne w niskich cenach

Opony Habilead produkowane s? przez chi?sk? firm? Shandong Huashend Rubber Co. Jej produkty s? dost?pne na rynku od 1994 roku, a kupi? je mo?na w Europie, Azji, Ameryce i Afryce. Ci?g?e inwestowanie w badania i rozwój pozwoli?y firmie na produkcj? opon wysokiej jako?ci w ni?szych cenach.

Szczególnie popularne na rynku s? trzy modele opon Habilead. Pierwszy z nich to model H202. S? to opony wyj?tkowo uniwersalne, które sprawdz? si? w wi?kszo?ci aut osobowych w okresie letnim. Ich asymetryczny bie?nik ma g??bokie rowki, które s? niezb?dne, aby skutecznie chroni? przed aquaplaningiem. Dzi?ki nim, jazda staje si? szczególnie komfortowa. Maj? one równie? ?wietn? przyczepno?? oraz niski opór toczenia, co pozwala na oszcz?dno?? paliwa.

Opony Habilead S801 s? równie? modelem letnim. Charakteryzuj? si? one nadzwyczajn? stabilno?ci? na zakr?tach. Ich mocn? stron? jest niew?tpliwie wysoka wydajno?? na suchej i mokrej nawierzchni, zapewniona dzi?ki unikalnemu projektowi bie?nika. S? one równie? bardzo precyzyjne i wyró?niaj? si? cich? prac?.

Trzecim wartym uwagi modelem s? opony Habilead S2000, których g?ówn? cech? charakterystyczn? jest ekologiczno?? ó emituj? one bowiem do ?rodowiska zmniejszony poziom CO2. Maj? one ponadto bardzo dobr? zdolno?? hamowania na suchym pod?o?u. B?d?c elementem wyposa?enia aut typu sedan, poprawiaj? mo?liwo?? pe?nej kontroli, nawet przy du?ych pr?dko?ciach.

Opony tej i wielu innych marek kupi? mo?esz w sklepie internetowym Czesci-samochodowe-online.pl. Zapoznaj si? z jego bogat? ofert? ju? teraz i wybierz model, który najlepiej spe?ni wymagania Twoje i Twojego auta. Okazje czekaj?!