text.skipToContent text.skipToNavigation
205
/ 55
R16
Ogranicz wyniki

GOODRIDE Opony zamów online w korzystnej cenie

616 produtky
Cena sugerowana przez producenta

Opony firmy Goodride

Firma Goodride w imponuj?cy sposób udowadnia, ?e nawet w przypadku stosunkowo tanich opon kierowcy nie musz? rezygnowa? z jako?ci oraz komfortu jazdy. Niewa?ne, czy chodzi opony letnie, czy zimowe : Goodride oferuje opony odpowiednie na ka?d? pogod? i dla ka?dego auta. Producentowi zale?y przede wszystkim na bezpiecze?stwie. Przy produkcji opon Goodride firma stawia najwy?sze wymagania w stosunku do jako?ci zastosowanych materia?ów oraz wytrzyma?o?ci zastosowanych mieszanek.

Zoptymalizowana konstrukcja bie?nika opon Goodride

Opony Goodride posiadaj? zoptymalizowany wzór bie?nika, który nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych zapewnia dobr? przyczepno??. Dzi?ki niskim oporom toczenia oraz równomiernemu ?cieraniu opony Goodride gwarantuj? d?ugi okres eksploatacji, przy zachowaniu sta?ego poziomu jako?ci.

Najwy?sza jako?? w konkurencyjnych cenach

Wszystkie dost?pne na europejskim rynku opony Goodride podlegaj? równie? tzw. Homologacji ECE. Gwarantuje to, ?e mimo swojej niskiej ceny opony Goodride spe?niaj? najwy?sze standardy jako?ci. Dotyczy to zarówno zachowania na suchej, jak i na mokrej nawierzchni. Dobre wyniki hamowania i dobra sterowno??, s? g?ównymi cechami opon Goodride.