text.skipToContent text.skipToNavigation
205
/ 55
R16
Ogranicz wyniki

FEDERAL Opony zamów online w korzystnej cenie

259 produtky
Cena sugerowana przez producenta

Opony Federal

Federal to tajwa?ski producent opon, specjalizuj?cy si? g?ównie w produkcji opon szerokich i posiadaj?cy w swej ofercie pierwszorz?dne opony samochodowe. Oprócz najlepszych osi?gów opony marki Federal przekonuj? nas równie? swoim atrakcyjnym wygl?dem. Niezale?nie czy ceni? sobie Pa?stwo szybk? sportow? jazd?, czy te? d?ugie spokojne wycieczki po okolicy, opona marki Federal spe?ni Pa?stwa oczekiwania.

Zachowanie opon Federal w zakr?tach

Do dodatkowych cech opon marki Federal nale??: znakomity kontakt z pod?o?em na mokrych i suchych nawierzchniach oraz doskona?e zachowanie w zakr?tach. Dzi?ki ulepszonej mieszance gumy znacznej redukcji uleg? poziom ha?asu toczenia, a komfort jazdy, tak?e przy du?ych pr?dko?ciach, pozostaje na wysokim poziomie.

Osi?gi opony Federal w testach

Opony marki Federal osi?gaj? w testach dobre wyniki. Gwarantuj? one doskona?? przyczepno?? zarówno na asfalcie i betonie, jak równie? na lu?nych nawierzchniach. Pozytywnie oceniony zosta? tak?e stosunek jako?ci do ceny oraz odporno?? opony na ?cieranie.