text.skipToContent text.skipToNavigation
205
/ 55
R16
Ogranicz wyniki

DURATURN Opony zamów online w korzystnej cenie

3 produtky
Cena sugerowana przez producenta

Opony Duraturn - tego wyboru na pewno nie po?a?ujesz

Duraturn to jeden z nowszych graczy na rynku motoryzacyjnym. Marka ta powsta?a w Chinach w 2008 roku. Firma ta specjalizuje si? przede wszystkim w produkcji opon dla samochodów ci??arowych i autobusów. Niedawno w jej ofercie znalaz?y si? jednak równie? opony dla samochodów osobowych. Coraz popularniejsze modele marki dost?pne s? ju? od jakiego? czasu nie tylko na swoim rodzimym rynku, ale równie? w Europie.

Opony Duraturn s? produktem wysokiej klasy, który wci?? dost?pny jest w bardzo korzystnych cenach. Z tego wzgl?du firma ta stanowi z ka?dym rokiem coraz wi?ksz? konkurencj? dla najbardziej znanych ?wiatowych marek, oferuj?c opony zbli?onej jako?ci i o podobnych w?a?ciwo?ciach. Co wi?cej, znana jest ona ze stosowania innowacyjnych metod w procesie produkcyjnym oraz wprowadzania nowatorskich rozwi?za?. Jednym z nich jest technologia bie?nikowania typu ówaveó. Jej celem jest zwi?kszenie sztywno?ci bie?nika, co nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach atmosferycznych zapewni autu pe?n? przyczepno?? i stabilno??. Wprowadzenie tej technologii pozwala równie? na du?o d?u?szy przebieg opon. Godnym polecenia modelem marki Duraturn s? opony Mozzo 4S. S?ynie on z pe?nej niezawodno?ci i sprawdzania si? w ka?dej pogodzie. Dost?pny jest w ró?nych rozmiarach dla kompaktowych i ?rednich aut pasa?erskich, coupe i minivanów. Mozzo 4S zapewnia jako??, której konsekwencj? jest d?uga ?ywotno?? opony, zwi?kszona oszcz?dno?? paliwa oraz przyjemna i pewna jazda ó wszystkie te czynniki sprawiaj?, ?e na pewno model ten b?dzie udan? inwestycj?. Opony Duraturn oraz wiele modeli innych marek znajdziesz w imponuj?cej ofercie sklepu internetowego Czesci-samochodowe-online.pl. Skorzystaj z okazji ju? teraz!