text.skipToContent text.skipToNavigation
205
/ 55
R16
Ogranicz wyniki

DUNLOP Opony zamów online w korzystnej cenie

1 671 produtky
Cena sugerowana przez producenta

Opony Dunlop

Ju? od ponad 100 lat firma Dunlop nale?y do wiod?cych producentów opon. In?ynierowie firmy jako pierwsi rozpoznali problem akwaplanacji i opracowali opony maj?ce mu przeciwdzia?a?. Dunlop by? równie? pierwsz? firm?, która przenios?a standardy znane z torów wy?cigowych na swoje opony. Dzi? firma aktywnie uczestniczy w rozwoju, produkcji i sprzeda?y wysokowarto?ciowych opon na ca?ym ?wiecie.

Zawsze odpowiednie opony z firm? Dunlop

Niewa?ne czy chodzi o auta ma?e, klasy ?redniej b?d? luksusowej, auta sportowe czy SUV. Dunlop oferuje pasuj?ce opony dla ka?dego pojazdu. Szczególn? cech? opon Dunlop jest technologia "RunOnFlat". Dzi?ki niej, nawet w przypadku przebicia opony mo?liwa jest dalsza jazda na dystansie do 80 kilometrów, przy zachowaniu odpowiedniej pr?dko?ci.

Dunlop ó innowacyjne technologie

Dunlop oferuje opony przystosowane do ka?dego stylu jazdy i nawierzchni. Wykorzystuje przy tym wiele innowacyjnych technologii. Symetryczny uk?ad rowków bie?nika polepsza na przyk?ad przyczepno?? zarówno na mokrej jak i suchej nawierzchni. Nowo?ci? w oponach marki Dunlop jest bardziej p?aska powierzchnia bie?nika, zwi?kszaj?ca obszar styku z nawierzchni? od 4% do 8%. Dzi?ki temu kierowcy mog? liczy? na polepszon? stabilno?? przy skr?caniu oraz wi?ksza precyzj? uk?adu kierowniczego. Zwi?kszona powierzchnia styku sprawia równie?, ?e auto odznacza si? wy?sz? stabilno?ci? i lepszym czuciem drogi, umo?liwiaj?c tym samym szybk? reakcj? na zaistnia?e zmiany.