text.skipToContent text.skipToNavigation
205
/ 55
R16
Ogranicz wyniki

CONTINENTAL Opony zamów online w korzystnej cenie

3 160 produtky
Cena sugerowana przez producenta

Opony Continental

Continental jest jednym z liderów niemieckiego rynku, je?li chodzi o produkcj? wydajnych opon. ?rednio co czwarte auto w Europie zje?d?a z linii produkcyjnej wyposa?one w opony firmy Continental. Opony Continental oferuj? maksymalna kontrol? nad pojazdem na ka?dej nawierzchni i w ka?dych warunkach pogodowych. Wysoki przebieg i niskie opory toczenia gwarantuj? dodatkowo wygodn? i ekonomiczn? jazd?.

Regularne testy zapewniaj? wysok? jako?? opon Continental

Continental nie tylko produkuje opony samochodowe wysokiej jako?ci, ale prowadzi równie? regularne testy opon. Ich wyniki zostaj? nast?pnie uwzgl?dnione w aktywnym procesie opracowywania produktów. W ten sposób opony firmy Continental nieustannie ewoluuj?, zapewniaj?c wysoki stopie? bezpiecze?stwa i komfort jazdy.

Innowacyjna technologia gwarancj? komfortu

Firma Continental optymalizuje swoje opony dla takich systemów jak ABS i ESP (systemy, które podczas hamowania i jazdy kontroluj? obroty poszczególnych kó?),w celu zwi?kszenia bezpiecze?stwa jazdy. Opona koncepcyjna firmy Continental wspomaga system ESP podczas hamowania, dzi?ki swojej innowacyjnej konstrukcji bie?nika. Prowadzi to do skrócenia drogi hamowania nawet do 15 procent. Najlepsze systemy bezpiecze?stwa wskazuj?, i? firma Continental przez ci?g?y rozwój swoich produktów zwi?ksza stale bezpiecze?stwo i komfort jazdy. Znajduje to z kolei odzwierciedlenie w testach publikowanych w prasie fachowej. Opony Continental nale?? regularnie do zwyci?zców wspomnianych testów.