text.skipToContent text.skipToNavigation
205
/ 55
R16
Ogranicz wyniki

BRIDGESTONE Opony zamów online w korzystnej cenie

2 918 produtky
Cena sugerowana przez producenta

Opony Bridgestone

Bridgestone nale?y do najwi?kszych producentów opon na ?wiecie i od wielu lat zaopatruje m.in. najlepsze zespo?y Formu?y 1. Asortyment firmy obejmuje szerok? palet? opon letnich, zimowych i terenowych. Wszystkie opony marki Bridgestone oferuj? idealne po??czenie wysokiej jako?ci i przyst?pnych cen.

Najnowsze technologie w oponach marki Bridgestone

Opony Bridgestone opieraj? si? na rewolucyjnym systemie óRunning-Flató. Wyposa?ane s? w ni? zw?aszcza opony wykorzystywane w roli ogumienia seryjnego. ?ciany boczne opony s? tak silne, i? nawet w przypadku jej przebicia mo?liwy jest bezpieczny dojazd do najbli?szej stacji serwisowej- zachowuj?c oczywi?cie odpowiedni? ostro?no??.

Odpowiednie opony dla ka?dej potrzeby

W kategorii opon letnich firma Bridgestone oferuje cztery ró?ne linie produktów. Dla kierowców lubi?cych sportow? jazd?, stworzono modele Potenza, które w wielu testach otrzyma?y not? "godne polecenia". Segment touringowy nale?y do modeli z linii Turanza. Odznaczaj? si? one przede wszystkim wysok? kontrol? i komfortem jazdy w ka?dych warunkach. Do jazdy w terenie najlepiej nadaj? si? opony z linii Dueler, zaprojektowane by spe?nia? potrzeby aut SUV. Opony wynagradzaj? sportowy typ jazdy i oferuj? maksymaln? kontrol? nawet przy wy?szych pr?dko?ciach.