text.skipToContent text.skipToNavigation
WD-40 Specialist Motorbike Wachspolitur
 

WD-40
WD-40 Specialist Motorbike Wachspolitur

400 ml Spray
58,60 zł

146,50 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

WD-40 Specialist Motorbike Wachspolitur

14486417, 56809
OPIS PRODUKTU:
Wysokiej jakości politura woskowa z mieszanki naturalnie występującego wosku i polimerów silikonowych. Zawiera zarówno wosk carnauba, jak i wosk pszczeli - dla uzyskania optimum spoistości i połysku.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY:
  • Zawiera wosk carnauba - najtwardszy naturalnie występujący wosk - dla uzyskania spoistości i połysku.
  • Zawiera wosk pszczeli dla uzyskania poprawionego połysku i prostego stosowania.
  • Politura o wysokim połysku.
  • Nie obciera.
  • Minimalny udział wody. Wystarczy popryskać i wypolerować.
  • Skutecznie odprowadza wodę.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:
Na wszystkie lakierowane lub metalowe powierzchnie, w celu poprawienia połysku i utworzenia warstwy odprowadzającej wodę. Nadaje się również do stosowania na powierzchniach wykonanych z chromu oraz tworzywa sztucznego.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA: 
Stosować na czystych, suchych powierzchniach. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Trzymać pionowo i rozpylać w odstępie 10-20 cm. Pozostawić do wyschnięcia i wypolerować czystą, wilgotną ściereczką na wysoki połysk. Nie nakładać na gorące powierzchnie, ponieważ może to doprowadzić do przyspieszonego wysychania, a także do powstawania smug.

NIE STOSOWAĆ:
Na powierzchniach, w których zwiększona gładkość mogłaby spowodować niebezpieczeństwo.

DANE TECHNICZNE:

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Wygląd:                                             Kremowa ciecz

Zapach:                                             Charakterystyczny

Współczynnik pH:                                7 - 9

Waga:                                                0,936 - 0,966 w temperaturze 20°C

Palność w stanie dostawy:                   Łatwopalna, temperatura zapłonu poniżej -20°C

Skład w stanie dostawy:                     Wodna emulsja z wosku carnauba, wosku pszczelego i polimerów silikonowych

                                                        z bezzapachową benzyną oraz mieszanką gazów wytłaczających składającą

                                                        się z butanu/izobutanu/propanu.

Temperatura użytkowania:                 Do stosowania w temperaturze pokojowej

Dostępna pojemność:                        Spray o pojemności 400 ml.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P410: Chronić przed światłem słonecznym.
P412: Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.


Numer użytkowy 14486417
56809
Field of operation Motocykl
EAN/GTIN 5032227001923
najlepiej sprzedający się