text.skipToContent text.skipToNavigation

VALVOLINE

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

20 l Kanister   32,44 zł po Litr
648,80 zł
Nr porządkowy1275000454
208 l Beczka   30,98 zł po Litr
6 443,18 zł
Nr porządkowy1275000463

866924, 866923, 15287066, 15287065

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.Numer użytkowy 15287065
15287066
866923
866924
Viscosity 80W-90
EAN/GTIN 8710941019741
8710941019758
najlepiej sprzedający się