text.skipToContent text.skipToNavigation

VALVOLINE

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

20 l Kanister   39,75 zł po Litr
795,01 zł
Nr porządkowy2075013620
208 l Beczka   37,14 zł po Litr
7 725,13 zł
Nr porządkowy2075013639

15287086, 15287087, 866929, 866930

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H315: Działa drażniąco na skórę.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.Numer użytkowy 15287086
15287087
866929
866930
Viscosity 75W-80
EAN/GTIN 8710941019796
8710941019802
najlepiej sprzedający się