text.skipToContent text.skipToNavigation

VALVOLINE

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

1 l Puszka   43,23 zł po Litr
Minimalna ilość do odbioru: 12
43,23 zł
Nr porządkowy1475001101
1 l Puszka   58,49 zł po Litr
58,49 zł
Nr porządkowy1475001101
5 l Pojemnik   37,50 zł po Litr
Minimalna ilość do odbioru: 4
187,48 zł
Nr porządkowy1475001165
5 l Pojemnik   41,77 zł po Litr
208,84 zł
Nr porządkowy1475001165
20 l Kanister   35,07 zł po Litr
701,45 zł
Nr porządkowy1475001174
60 l Beczka   36,46 zł po Litr
2 187,59 zł
Nr porządkowy1475001183
208 l Beczka   31,70 zł po Litr
6 593,66 zł
Nr porządkowy1475001192

15287046, 866888, 15287045, 867092, 15287042, 15287044, 15287043, 866885, 866887, 866886

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...


Numer użytkowy 15287042
15287043
15287044
15287045
15287046
866885
866886
866887
866888
867092
Characteristics Automatic Transmission Fluid
EAN/GTIN 8710941019550
8710941019574
8710941019543
8710941020235
8710941019567
najlepiej sprzedający się