text.skipToContent text.skipToNavigation
ATF 6HP
 

VAICO
ATF 6HP

5 l Kanister
209,47 zł

41,89 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

ATF 6HP

V60-0173, 12032732

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208: Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...


Numer użytkowy 12032732
V60-0173
Release Audi-VW G 055 005 A1
Audi-VW G 055 005 A2
Audi-VW G 055 005 A6
BMW 83 22 0 142 516
BMW 83 22 0 144 137
Bentley PY112995PA
Ford Mercon SP XT-6-QSP
Hyundai 040000C90SG
Hyundai SP-IV
Jaguar Fluid 8432
Land Rover TYK500050
Maserati 231603
Nissan Matic S
Toyota Type WS
ZF Lifeguard Fluid 6 (S671090255)
Characteristics Automatic Transmission Fluid
EAN/GTIN 4046001587863
najlepiej sprzedający się