text.skipToContent text.skipToNavigation
 

TBOS

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

15491143, 82186

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.Numer użytkowy 15491143
82186
Field of operation Oldtimer
EAN/GTIN 4260456882186
najlepiej sprzedający się