text.skipToContent text.skipToNavigation

SONAX

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

250 ml Puszka   220,88 zł po Litr
55,22 zł
Nr porządkowyDPS-15381206
500 ml Puszka   134,06 zł po Litr
67,03 zł
Nr porządkowyDPS-15381207
5 l Kanister   56,63 zł po Litr
283,17 zł
Nr porządkowy21600.00173

03005050, 15381208, 15381207, 15381206, 03001000, 03002000

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.


Numer użytkowy 03001000
03002000
03005050
15381206
15381207
15381208
EAN/GTIN 4064700300101
4064700300200
4064700509047
najlepiej sprzedający się