text.skipToContent text.skipToNavigation
 

SONAX

1 l Puszka
144,36 zł
Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

03193000, 15381237

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.


Numer użytkowy 03193000
15381237
EAN/GTIN 4064700319301
najlepiej sprzedający się