text.skipToContent text.skipToNavigation
 

SONAX

50 ml Puszka
83,36 zł

1 667,20 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

03059410, 15326232

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.


Numer użytkowy 03059410
15326232
EAN/GTIN 4064700305946
najlepiej sprzedający się