text.skipToContent text.skipToNavigation
 

SONAX

1 l Puszka
134,83 zł
Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

02083000, 15381202

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.


Numer użytkowy 02083000
15381202
EAN/GTIN 4064700208308
najlepiej sprzedający się