text.skipToContent text.skipToNavigation

SONAX

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

500 ml Rozpylacz   119,12 zł po Litr
59,56 zł
Nr porządkowyDPS-15381162
10 l Kanister   43,31 zł po Litr
433,08 zł
Nr porządkowy21600.00319

15381163, 15381162, 06076000, 05432000

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.Numer użytkowy 05432000
06076000
15381162
15381163
EAN/GTIN 4064700512351
4064700543201
najlepiej sprzedający się