text.skipToContent text.skipToNavigation

SONAX

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

300 ml Spray   182,30 zł po Litr
54,69 zł
Nr porządkowyDPS-15381159
5 l Kanister   41,98 zł po Litr
209,92 zł
Nr porządkowy21600.01377

15381161, 03395050, 15381159, 03392000

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P301+P310a: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P331: NIE wywoływać wymiotów.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501a: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
P102: Chronić przed dziećmi.


Numer użytkowy 03392000
03395050
15381159
15381161
EAN/GTIN 4064700339200
4064700508347
najlepiej sprzedający się