text.skipToContent text.skipToNavigation
 

SONAX

500 ml Puszka
70,64 zł

141,28 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

03172000, 15381148

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.


Numer użytkowy 03172000
15381148
EAN/GTIN 4064700317208
najlepiej sprzedający się