text.skipToContent text.skipToNavigation

SONAX

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

250 ml Puszka   221,96 zł po Litr
55,49 zł
Nr porządkowyDPS-15381197
500 ml Puszka   134,06 zł po Litr
67,03 zł
Nr porządkowyDPS-15381139

15381197, 03021000, 03022000, 15381139

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.


Numer użytkowy 03021000
03022000
15381139
15381197
EAN/GTIN 4064700302105
4064700302204
najlepiej sprzedający się