text.skipToContent text.skipToNavigation

SONAX

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

250 ml Puszka   356,00 zł po Litr
89,00 zł
Nr porządkowyDPS-15381138
1 l Puszka   188,18 zł po Litr
188,18 zł
Nr porządkowyDPS-15381196

02241410, 15381196, 02243000, 15381138

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.


Numer użytkowy 02241410
02243000
15381138
15381196
EAN/GTIN 4064700224308
4064700224148
najlepiej sprzedający się