text.skipToContent text.skipToNavigation
 

SONAX

300 ml Rozpylacz
57,56 zł

191,87 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

02051410, 15326331

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.


Numer użytkowy 02051410
15326331
EAN/GTIN 4064700205147
najlepiej sprzedający się