text.skipToContent text.skipToNavigation
 

SONAX

250 ml Puszka
57,16 zł

228,64 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

15326239, 04421410

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501a: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.


Numer użytkowy 04421410
15326239
EAN/GTIN 4064700442146
najlepiej sprzedający się