text.skipToContent text.skipToNavigation

SONAX

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

500 ml Rozpylacz   114,86 zł po Litr
57,43 zł
Nr porządkowyDPS-15325409
10 l Kanister   22,85 zł po Litr
228,52 zł
Nr porządkowyDPS-15381188

03212000, 03216050, 15381188, 15325409

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H315: Działa drażniąco na skórę.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.


Numer użytkowy 03212000
03216050
15325409
15381188
EAN/GTIN 4064700321205
4064700511453
najlepiej sprzedający się