text.skipToContent text.skipToNavigation
 

SONAX

250 ml Puszka
75,84 zł

303,36 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

15324866, 02761410

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.


Numer użytkowy 02761410
15324866
EAN/GTIN 4064700276147
najlepiej sprzedający się