text.skipToContent text.skipToNavigation
 

SONAX

500 ml Puszka
66,98 zł

133,96 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

15324860, 03012000

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.


Numer użytkowy 03012000
15324860
EAN/GTIN 4064700301207
najlepiej sprzedający się