text.skipToContent text.skipToNavigation
DF DieselflieĂ?verbesserer

MATHY
DF DieselflieĂ?verbesserer

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

300 ml Puszka   248,50 zł po Litr
74,55 zł
Nr porządkowy1295-30
900 ml Puszka   173,37 zł po Litr
156,03 zł
Nr porządkowy1295-31
1,5 l Puszka   150,03 zł po Litr
225,04 zł
Nr porządkowy1295-32
3,6 l Puszka   139,16 zł po Litr
500,97 zł
Nr porządkowy1295-25

DF DieselflieĂ?verbesserer

1295-32, 1295-31, 1295-30, 15381457, 15381456, 15381455, 1295-25, 15381454

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02: GHS07: GHS08: GHS09:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.Numer użytkowy 1295-25
1295-30
1295-31
1295-32
15381454
15381455
15381456
15381457
Field of operation Samochód osobowy
EAN/GTIN 4005290129543
4005290129550
4005290129529
4005290129536
najlepiej sprzedający się