text.skipToContent text.skipToNavigation
KUPFER-PASTE/KUPFER-SPRAY

LIQUI MOLY
KUPFER-PASTE/KUPFER-SPRAY

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

100 g Tubka   490,80 zł po Kilogram
49,08 zł
Nr porządkowyLIQ_3080
250 ml Spray   315,40 zł po Litr
78,85 zł
Nr porządkowyLIQ_1520
1 kg Puszka   243,37 zł po Kilogram
243,37 zł
Nr porządkowy2009003479

KUPFER-PASTE/KUPFER-SPRAY

3080, 14814838, 14814847, 14814857, 1520, 4061

Pasta miedziana odporna na wysoką temperaturę do stosowania szczególnie przy połączeniach śrubowych i przegrodach, które narażone są na wysokie temperatury, duże obciążenia i korozję, jak np. w sprężarkach, śrubach turbinowych, śrubach układu wydechowego, czy gwintach pod świece zapłonowe. Temperatura stosowania od -30 °C do +1100 °C.

 

Zastosowanie:

 

Do smarowania i jako ochrona przed korozją do narażonych na wysoką temperaturę złączeń, w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, w elektrowniach, przemyśle ceramicznym oraz w budowie maszyn i pojazdów. Tutaj szczególnie przy połączeniach śrubowych w kolektorach wlotowych, tłumikach, częściach podwozia.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS09:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P391: Zebrać wyciek.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...


Numer użytkowy 14814838
14814847
14814857
1520
3080
4061
EAN/GTIN 4100420040610
4100420030802
4100420015205
najlepiej sprzedający się