text.skipToContent text.skipToNavigation
KÄLTE-SPRAY
 

LIQUI MOLY
KÄLTE-SPRAY

400 ml Spray
52,84 zł

132,10 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

KÄLTE-SPRAY

14484968, 8916

Powszechnie stosowany do celów naprawczych i do wyszukiwaniawad we wszystkich branżach. Polecany do montażu elementów ciasno pasowanych i doodnajdywania wad w elektrycznych połączeniachspowodowanychtermicznym przeciążeniem.

 

Zastosowanie:

 

Wklejanie łożysk, wałów i tulei na wcisk. Do sprawdzania elektrycznych części, takich jak, np. czujnik temperatury, płyta główna itd.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.


Numer użytkowy 14484968
8916
EAN/GTIN 4100420089169
najlepiej sprzedający się