text.skipToContent text.skipToNavigation
INJECTOR-REINIGER
 

LIQUI MOLY
INJECTOR-REINIGER

300 ml Puszka
69,53 zł

231,77 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

INJECTOR-REINIGER

5110, 14485024
Usuwa osady z dysz wtryskiwaczy, zaworów dolotowych, świec zapłonowych, a także w komorze zapłonu i zapobiega ich ponownemu tworzeniu się. Usuwa problemy z uruchamianiem oraz niestabilną pracą silnika. Pielęgnuje wszystkie elementy wtrysku paliwa. Chroni cały układ paliwowy przed korozją. Poprawia kompresję. Optymalizuje wartości kontroli stężenia spalin oraz wydajność silnika. Czyste silniki zużywają mniej paliwa i redukują wydzielanie szkodliwych substancji.

Zastosowanie:

Do stosowania we wszystkich silnikach benzynowych - zapobiegawczo lub do rozwiązania problemu. Testowany w silnikach z turbosprężarką i katalizatorach. Preparat należy dodać bezpośrednio do baku samochodu. 300 ml to wystarczająca ilość do 70 litrów paliwa. Jego działanie utrzymuje się do 2000 km.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P301+P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P331: NIE wywoływać wymiotów.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...


Numer użytkowy 14485024
5110
EAN/GTIN 4100420051104
najlepiej sprzedający się