text.skipToContent text.skipToNavigation
DICHTUNGS-ENTFERNER
 

LIQUI MOLY
DICHTUNGS-ENTFERNER

300 ml Spray
65,66 zł

218,87 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

DICHTUNGS-ENTFERNER

3623, 14814845
Przyklejone i nadpalone uszczelki zostają usunięte w krótkim czasie. Wystarczy rozpylić spray. Usuń szybko i bezproblemowo, przypalone i skamieniałe uszczelki oraz lepiki w silnikach i częściach maszyn. Preparat utrzymuje się również na pionowych powierzchniach.


Zastosowanie:

Do samochodów osobowych, maszyn budowlanych i rolniczych oraz w przemyśle.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.


Numer użytkowy 14814845
3623
EAN/GTIN 4100420036231
najlepiej sprzedający się