text.skipToContent text.skipToNavigation

HIGH PERFORMER

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

1 l Puszka   38,36 zł po Litr
Minimalna ilość do odbioru: 12
38,36 zł
Nr porządkowy18041
1 l Puszka   62,51 zł po Litr
62,51 zł
Nr porządkowy18041
20 l Kanister   28,40 zł po Litr
568,09 zł
Nr porządkowy17030

14814076, 14814051, 16015, 18041, 17030, 14814046, 17070, 14814055

Częściowo syntetyczny, wielosezonowy olej przekładniowy klasy GL5 do skrzyń biegów i tylnych mostów w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach i pojazdach terenowych. Idealny produkt do racjonalizacji, także ze względu na nową generację skrzyń 5- i 6-biegowych oraz skrzyń bez i z dyferencjałem z ograniczonym poślizgiem. Ujawnia swe zalety wszędzie tam, gdzie przydatne są właściwości limited slip (LS).

Wysokiej jakości, uniwersalny olej przekładniowy High Performer GL4/5; SAE 75W-90 LS wyprodukowano w drodze hydrosyntezy polialfaolefinów i ze specjalnie dobranymi dodatkami uszlachetniającymi. W porównaniu z innymi olejami standardowymi daje następujące korzyści: Charakteryzuje się wysoką odpornością termiczną i nawet przy stałym obciążeniu, w temperaturze +160°C zapewnia odpowiedni film ochronny. W trudnych warunkach eksploatacji nie dopuszcza do powstawania niedozwolonych produktów starzenia.

Olej przekładniowy High Performer GL4/5; SAE 75W-90 LS spełnia lub przekracza m.in. następujące specyfikacje:

 • API : GL 4 / GL 5 + LS (limited slip)

 • SAE 75W / 80W/ 85W / SAE 80W-90 / SAE 90

  Zalety praktyczne:

 • doskonała ochrona przed zużyciem i wysoka stabilność oksydacyjna

 • neutralność w stosunku do metali kolorowych i materiałów uszczelniających

 • wysoka odporność na ścinanie, tzn. nie zmienia swojej klasy SAE

 • obniżony poziom hałasu przekładni również przy bardzo gorącym oleju dzięki filmowi ochronnemu o bardzo dobrej przyczepności

 • pełne smarowanie w temperaturze do -27°C

 • dobre smarowanie w porze zimowej, z zwłaszcza w fazie rozgrzewania

 • nie występują trudności w smarowaniu ze względu na zbyt małą lub zbyt wysoką gęstość oleju

 • wielosezonowy charakter umożliwia całoroczne stosowanie

 • uniwersalne zastosowanie w skrzyniach biegów, przekładniach hipoidalnych, planetarnych, bocznych, w wałach odbioru mocy oraz w przekładniach kierowniczych

 • wykazuje zgodność ze wszystkimi markowymi olejami przekładniowymi, konwencjonalnymi i syntetycznymi

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
P352: Umyć dużą ilością wody/…
P333: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:
P313: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...


Numer użytkowy 14814046
14814051
14814055
14814076
16015
17030
17070
18041
Field of operation Autobus
Ciężarówka
Samochody dostawcze
Samochód osobowy
Release API GL4
API GL5
API LS
Viscosity 75W-90
Characteristics Półsyntetyczny
EAN/GTIN 4032167170308
4032167170704
4032167180413
4032167160156
najlepiej sprzedający się