text.skipToContent text.skipToNavigation

HIGH PERFORMER

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

1 l Puszka   21,97 zł po Litr
Minimalna ilość do odbioru: 12
21,97 zł
Nr porządkowy18039
1 l Puszka   33,18 zł po Litr
33,18 zł
Nr porządkowy18039
5 l Pojemnik   18,34 zł po Litr
Minimalna ilość do odbioru: 4
91,72 zł
Nr porządkowy18040
5 l Pojemnik   21,48 zł po Litr
107,41 zł
Nr porządkowy18040
20 l Kanister   16,29 zł po Litr
325,71 zł
Nr porządkowy14049

14814053, 14814075, 14814074, 18039, 14814040, 14049, 17050, 18040, 14814039, 14048

Częściowo syntetyczny, wielosezonowy olej przekładniowy w klasie GL4 / GL5, przeznaczony do skrzyń biegów i tylnych mostów samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, pojazdów terenowych i maszyn roboczych. Olej przekładniowy High Performer GL4/5 80W-90 (syntetyczny), częściowo oparty o bazy syntetyczne, jest wysokiej jakości uniwersalnym olejem o klasie lepkości SAE 80W-90, zawierającym specjalny zestaw dodatków uszlachetniających. Charakteryzuje się wysoką odpornością termiczną i nawet przy stałym obciążeniu, w temperaturze +120°C, zapewnia odpowiedni film ochronny. Nawet w tak trudnych warunkach eksploatacji nie dopuszcza do powstawania niedozwolonych produktów starzenia i tym samym pozwala na przedłużenie okresów wymiany oleju.

Spełnia lub przewyższa następujące specyfikacje:

 • API: GL4; GL5; MIL-L-2105 D

 • SAE: 80W; 85W; SAE 80W-90; SAE 90;

 • Mecedes Benz: 235.0; 235.1

 • MAN 341; 342; 3343 ML

 • Scania MIL-PRF-2105E; TO 1; TO 2

 • Eston API MT 1

 • VOLVO 97310; 97312

 • ZF TE 01; 02; 05; 07; 08

  Zalety praktyczne:

 • doskonała ochrona przed zużyciem i korozją przy zachowanej neutralności w stosunku do metali kolorowych,

 • wysoka ochrona przed utlenianiem, zapewniona przez oleje HC oraz specjalne dodatki,

 • całkowita odporność na ścinanie, tzn. nie zmienia swojej klasy SAE

 • nie występują trudności w smarowaniu ze względu na zbyt gęsty lub zbyt rzadki olej

 • obniżony poziom hałasu przekładni również przy gorącym oleju dzięki filmowi ochronnemu o bardzo dobrej przyczepności

 • pełne smarowanie także w temperaturze do -18°C

 • odpowiedni do przekładni zwykłych i synchronicznych

 • uniwersalne zastosowanie w skrzyniach biegów, przekładniach hipoidalnych, planetarnych, bocznych, w wałach odbioru mocy oraz w przekładniach kierowniczych

 • zapewniona jest zgodność ze wszystkimi markowymi olejami przekładniowymi, konwencjonalnymi i syntetycznymi

 • idealny produkt do racjonalizacji produktowej w obrębie klasy 80W-90.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319: Działa drażniąco na oczy.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
P352: Umyć dużą ilością wody/…
P333: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:
P313: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...


Numer użytkowy 14048
14049
14814039
14814040
14814053
14814074
14814075
17050
18039
18040
Field of operation Autobus
Ciężarówka
Maszyny
Samochody dostawcze
Samochód osobowy
Release API GL4
API GL5
Eston API MT 1
MAN 3343 ML
MAN 341
MAN 342
MB 235.0
MB 235.1
MIL-L-2105 D
Scania MIL-PRF-2105E
Scania TO 1
Scania TO 2
Volvo 97310
Volvo 97312
ZF TE-ML 01
ZF TE-ML 02
ZF TE-ML 05
ZF TE-ML 07
ZF TE-ML 08
Viscosity 80W-90
Characteristics Półsyntetyczny
Uniwersalny
EAN/GTIN 4032167180390
4032167180406
4032167170506
4032167140486
4032167140493
najlepiej sprzedający się