text.skipToContent text.skipToNavigation

CASTROL

208 l Beczka
8 468,00 zł

40,71 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

15546F, 15625077, 15547C, 15625078

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.Numer użytkowy 15546F
15547C
15625077
15625078
Viscosity 80W-90
EAN/GTIN 4008177104664
4008177104633
najlepiej sprzedający się