text.skipToContent text.skipToNavigation
Syntrax Longlife 75W-90

CASTROL
Syntrax Longlife 75W-90

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

500 ml Puszka   160,66 zł po Litr
Minimalna ilość do odbioru: 12
80,33 zł
Nr porządkowy1275000117
500 ml Puszka   191,24 zł po Litr
95,62 zł
Nr porządkowy1275000117
20 l Kanister   79,62 zł po Litr
1 592,41 zł
Nr porządkowyDCA_154F0E
60 l Beczka   82,90 zł po Litr
4 973,93 zł
Nr porządkowy1275000162
208 l Beczka   60,14 zł po Litr
12 510,08 zł
Nr porządkowy1275000153

Syntrax Longlife 75W-90

154F10, 15270680, 15270683, 154F0E, 15270682, 154F0D, 15270681, 154F09

Olej do przekładni stożkowych Castrol Syntrax Longlife 75W-90 – następca oleju Castrol SAF-XO 75W-90

Castrol Syntrax Longlife 75W-90 to całkowicie syntetyczny, wielosezonowy środek smarny do przekładni stożkowych, stosowany w ciężkich samochodach użytkowych i wszystkich tradycyjnych samochodach BMW (tylne osie bez blokad dyferencjałów). Charakteryzuje się wyjątkową sprawnością i jest odpowiedni do długich okresów serwisowania.

Specyfikacje:

  • API GL-5

  • MAN 342 typ S1

  • Scania STO 1/0

  • ZF TE-ML 05B, 12B, 17B, 19C, 21B

  • BMW osie tylne bez blokady dyferencjału (BMW Synthetik OSP, odpowiada nr części 83 22 9 407 768)

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208: Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.Numer użytkowy 15270680
15270681
15270682
15270683
154F09
154F0D
154F0E
154F10
Field of operation Ciężarówka
Samochody dostawcze
Samochód osobowy
Release API GL5
MAN 342 Typ-S1
Scania ST0 1:0
ZF TE-ML 05B
ZF TE-ML 12B
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19C
ZF TE-ML 21B
Viscosity 75W-90
Characteristics W pełni syntetyczny
EAN/GTIN 4008177098512
4008177098499
4008177071768
4008177098505
najlepiej sprzedający się