text.skipToContent text.skipToNavigation
Caramba Kaltreiniger
 

CARAMBA
Caramba Kaltreiniger

400 ml Spray
48,22 zł

120,55 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

Caramba Kaltreiniger

15015022, 605415
Preparat do czyszczenia silnika z silnych zabrudzeń

Czyszczenie silników i metalowych części.

Preparat przeznaczony do szybkiego i dokładnego czyszczenia silników, agregatów oraz części maszyn. Czyści i odtłuszcza silniki oraz części maszyn. Skutecznie działające substancje usuwają stare oleje oraz tłuszcze, a także przypalone zabrudzenia i pozostałości po żywicy. Nadaje się również do odwoskowywania pojazdów. Szybko rozkładający się, dlatego zmniejsza ilość powstawanych ścieków i odciąża środowisko. Nie zawiera chlorowanych węglowodorów.

  • Usuwa brud, olej i tłuszcz
  • Nadaje się również do odwoskowywania
  • Czyści silniki i części maszyn

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.


Numer użytkowy 15015022
605415
EAN/GTIN 4009076054159
najlepiej sprzedający się